Aktualna temperatura: 6.687 °C Jakość powietrza: Szczecinska 28: Dostateczna 62 μg/m3 (248 %)