|953 Fotografie
Aktualna temperatura: 3.125 °C Jakość powietrza: Szczecinska 28: Zła 86 μg/m3 (344 %)