Aktualna temperatura: 6.375 °C Jakość powietrza: Szczecinska 28: Bardzo zła 217 μg/m3 (868 %)

Piszą o Grzybowicach

Historja i kronika grzybowic pod Wiszową

Data: 1933-12-20
Źródło: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/183551/edition/172870