Aktualna temperatura: 9.1 °C Jakość powietrza: AQI: Dobra 84

Ochrona cennych miejsc rozrodu płazów, gadów i niektórych ptaków

W ramach programu "Ochrona cennych miejsc rozrodu w województwie śląskim" stworzono bazę danych dotyczącą 22 stanowisk. W Zabrzu są one oznaczone numerami od 106 do 128, i są to:

 

Stanowisko 106

Położenie: Zabrze-Grzybowice, na północ od ul. Witosa i na zachód od ul. Hallera.  
Opiekun:  p. Joanna Kitel, SP nr 32, ul. Badestinusa 30, Zabrze.  
Opis zbiornika:  powierzchnia 11200 m2, głębokość 0,5-3 m, pH 7. Woda przejrzysta, dno muliste. Zbiornik znajduje się na terenach niezabudowanych, w pobliżu nie używanych torów kolejowych. Wokół zbiornika rosną drzewa - głównie olsze czarne i dęby szypułkowe oraz roślinność łąkowa i ruderalna.
Płazy:  traszka zwyczajna, kumak nizinny, grzebiuszka ziemna, ropuchy - szara i zielona, rzekotka drzewna, żaby - wodna, jeziorkowa, śmieszka, zwinka i trawna.
Gady:  zaskroniec zwyczajny, jaszczurka zwinka.  
Ptaki:  bąk.

 

Stanowisko 107

Położenie:  Zabrze-Grzybowice, na północ od ul. Witosa i na zachódod ul. Hallera.  
Opiekun:  p. Joanna Kitel, SP nr 32, ul. Badestinusa 30, Zabrze.  
Opis zbiornika:  powierzchnia 2500 m2, głębokość ok. 3 m, pH 7. Woda przejrzysta, dno muliste. Zbiornik oto­czony drzewami - głównie olszą czarną, znajduje się na terenach niezabudowanych. Często jest odwiedzany przez wędkarzy.
Płazy:  traszka zwyczajna, kumak nizinny, grzebiuszka ziemna, ropuchy - szara i zielona, rzekotka drzewna, żaby - wodna, jeziorkowa, śmieszka, zwinka i trawna.
Gady:  zaskroniec zwyczajny.

 

Stanowisko 108

Położenie:  Zabrze-Grzybowice, na zachód od ul. Składowej i na południe od ul. Witosa.  
Opiekun:  p. Joanna Kitel, SP nr 32, ul. Badestinusa 30, Zabrze.  
Opis zbiornika:  powierzchnia 90 m2, głębokość 1,5 m, pH 6,5. Woda przejrzysta, dno muliste. Zbiornik na te­renie małego osiedla mieszkaniowego, blisko garaży, utworzony przez płynący strumień. Woda brunatna, dno muliste.
Płazy:  traszka zwyczajna, ropucha zielona, żaby - wod­na, jeziorkowa, zwinka, trawna i moczarowa.