Aktualna temperatura: 4.812 °C Jakość powietrza: Szczecinska 28: Zła 86 μg/m3 (344 %)

Aktualności wiecej

Zgłasznie wad w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
2011-03-13,

Okres Zgłaszania Wad i Usterek dla poszczególnych zadań w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej ” został przedłużony i wkrótce upłynie. Jeśli państwo zauważyli jakieś usterki czy wady najlepiej zgłosić to do 30 czerwca. Ponieważ po zakończeniu tego okresu będzie obowiązywał 3 -letni Okres Gwarancji - wtedy również będzie możliwość wskazywania na ewentualne nieprawidłowości w wykonawstwie i wystąpienie z właściwym roszczeniem do Wykonawcy, jednak będzie to trudniejsze niż w czasie zgłaszania wad i usterek. Jeżeli roszczenie będzie uzasadnione ( błędy Wykonawcy) to będą poprawki, ale jeżeli nie to nie.
Zgłaszać usterki i wady można od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 14.00 pod numerem telefonu 0-32-277-62-93 lub osobiście w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 15.00 oraz piątek w godzinach od 09.00 do 11.00 w siedzibie Jednostki Realizującej Projekt przy ulicy Targowej 2 w Zabrzu.