Aktualna temperatura: 4.875 °C Jakość powietrza: Szczecinska 28: Zła 86 μg/m3 (344 %)

Aktualności wiecej

Wybory w OSP
2011-04-02, Adam Tomanek

W sobotę 02-04-2011 pierwszy raz o 5 lat odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowicach. W zebraniu brali udział wszyscy 34 czynni członkowie ochotniczej straży pożarnej oraz goście: Druh Prezes Zarządu Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych - Roman Molatę, Radny Rady Miejskiej Zabrze – Gerd Piernikarczyk, Przewodniczący Rady Dzielnicy Grzybowice – Józef konieczny.


OSP Grzybowice może pochwalić się największa ilością nowych członków, aż 11,  z pośród wszystkich jednostek z Zabrza.

 Na zebraniu przedstawiono sprawozdania z działalności OSP za rok 2010 oraz przedstawiono projekt działalności i finansowania na bieżący rok 2011, dokonano wyborów do zarządu OSP, Komisji Rewizyjnej OSP, Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP oraz  Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP. Wręczono również zaświadczenia ukończenia kursu oraz legitymacji druchom z Grzybowic.

W wyniku wyborów do nowego zarządu wybrano następujące osoby: • Prezes - Jerzy  Matusiak

 • Wiceprezes-naczelnik - Dariusz Lis

 • Wiceprezes – Tomasz Olbryś

 • Z-ca naczelnika – Piotr Hasse

 • Sekretarz – Alek Grzywacz

 • Skarbnik – Grzegorz Vorreiter

 • Gospodarz – Dariusz Walędzik

 • Z-ca Gospodarza – Błażej Bioly

 • Członkowie – Janusz Scheliga, Grzegorz WalędzikPrzedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego/Miejskiego/Miejsko-Gminnego* ZOSP RP: • Kamil Małagowski

 • Grzegorz Vorreiter

 • Piotr Hasse

 • Jerzy Matusiak

 • Tomasz Olbryś