Aktualna temperatura: -1.75 °C Jakość powietrza: Szczecinska 28: Bardzo zła 208 μg/m3 (832 %)

Aktualności wiecej

Jasełka
2005-09-30, Dorian Kusz
O godzinie 16:00 odbyły się jasełka w wykonaniu naszej szkoły klaszerowej i przedszkola,pierwszej,trzeciej oraz piątej klasy.Nasiuczniowie wypadli bardzo ładnie .Jasełka te,odbyły się w ŚwietlicyDzielnicowej.Dzieci przygotowały wychwawcy klas oraz panidyrektor-mgr.inż.Sonia Kaczmarek.