Aktualna temperatura: 21.8 °C

Aktualności wiecej

Miasto ciągnie światłowód
2014-02-19, ATom

W Grzybowicach wzdłuż ulicy Badestinusa w ramach projektu "E-urząd Społeczeństwo Informacyjne" są ciągnięte światłowody, które połącza szkołe oraz świetlicę dzielnicową z innymi jednostaki urzędu Miasta Zabrze. Wykonawca ma obowiązek przywrócić teren do stanu pierwotnego, w tym urządzić nowy trawnik.

Światłowody są ciągniete zgodnie z progamem ZMAN3, który ma za zadanie:


1.Stworzenie szybkiej sieci światłowodowej (sieci NGN/NGA –min. 1 GB/s - sieć dostępowa; min. 10 GB/s - sieć dystrybucyjna; min. 40 GB/s - sieć szkieletowa) do realizacji usług publicznych.


2.Budowa spójnej platformy sieciowej do integracji i komunikacji wszystkich projektów realizowanych w ramach programu e-Zabrze.


3.Stworzenie sieci nowej generacji do świadczenia usług
dostępowych do szerokopasmowego Internetu.


4. Budowa wewnętrznej sieci intranetowej miasta Zabrze.


5.Zapewnienie szybkiej wymiany danych z innymi gminam i Śląska i instytucjami publicznymi spoza terenu miasta.


źródło http://www.um.zabrze.pl/sites/default/files/attach/E-Zabrze_1.pdf