Aktualna temperatura: 21.4 °C

Aktualności wiecej

Spotkanie mieszkańców z Prezydentem Zabrza oraz naczelnikami wydziałów.
2019-09-23, ATom, MJ
W poniedziałek 23.09.2019r. odbyło się spotkanie mieszkańców z Panią Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańką-Szulik, która przybyła wraz z naczelnikami najważniejszych wydziałów Urzędu Miasta Zabrze.
Spotkanie odbyło się w Remizie OSP w związku z trwającym remontem w Świetlicy Dzielnicowej w Grzybowicach.
W trakcie zabrania przez zostały omówione następujące tematy: budowa Geoparku w Grzybowicach, rozwój infrastruktury mieszkaniowej, planowane inwestycje drogowe, poziom prac związanych z budową nowej sali gimnastycznej.

Przedstawiciele UM na czele z Panią Prezydent, chętnie odpowiadali na pytania mieszkańców dotyczące m. in. dostępności sali gimnastycznej dla mieszkańców w godzinach popołudniowych, ewentualnego jej wynajmu do celów niekomercyjnych, znacznej różnicy w planowanej od stycznia 2020r. podwyżki czynszów przy ul Witosa pomiędzy blokiem 6 i 8. Sprawa różnicy w czynszach została doprecyzowana następnego dnia przez p. Annę Wyleżoł naczelnika Wydziału Zarządzania Mieniem. Pani Prezydent podkreślała, że pracownicy urzędu pozostają do dyspozycji mieszkańców, którzy mogą podczas indywidualnych spotkań wyjaśniać wszelkie wątpliwości w sprawach, które są dla nich ważne.