Aktualna temperatura: 4.25 °C Jakość powietrza: Szczecinska 28: Bardzo zła 217 μg/m3 (868 %)

Aktualności wiecej

Biesiada Śląska
2005-11-18, MaRyChA
W niedzięlę o godzinie 16 odbyła się Biesiada Śląska w ŚwietlicyDzielnicowej. Jak co roku wzięło w niej udział dużo mieszkańcówGrzybowic.
Można było kupić sobie jakieś przekąski i napić się piwa. Grał teżzespół, przy którym bawili się i strasi i młodsi. Biesiada zakończyłasię po 22.00.
Wiele osób żałuje, że tego typu imprezy są tak rzadko organizowane...