Aktualna temperatura: 20.437 °C Jakość powietrza: Szczecinska 28: Zła 86 μg/m3 (344 %)

Fotografie

Ojciec Ferdynand - święcenia

Zdjęcia z historii Ojca Ferdynanda z okazji jego 50 lat święceń kapłańskich.