Aktualna temperatura: 6.562 °C Jakość powietrza: Szczecinska 28: Bardzo zła 178 μg/m3 (712 %)

Fotografie

Ojciec Ferdynand - święcenia

Zdjęcia z historii Ojca Ferdynanda z okazji jego 50 lat święceń kapłańskich.