|930 Fotografie
Aktualna temperatura: -0.5 °C Jakość powietrza: Szczecinska 28: Zła 86 μg/m3 (344 %)