Aktualna temperatura: 17.437 °C Jakość powietrza: Szczecinska 28: Bardzo dobra 0 μg/m3 (0 %)

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze - Dzielnica Grzybowice


Odpowiedz Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na zgłoszone uwagi dotyczące wykonania projektu poprawy gospodarki wodno - ściekowej...