Aktualna temperatura: 3 °C Jakość powietrza: Szczecinska 28: Bardzo zła 217 μg/m3 (868 %)

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze - Dzielnica Grzybowice


Odpowiedz Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na zgłoszone uwagi dotyczące wykonania projektu poprawy gospodarki wodno - ściekowej...