Aktualna temperatura: -2.312 °C Jakość powietrza: Szczecinska 28: Zła 86 μg/m3 (344 %)

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze - Dzielnica Grzybowice


Odpowiedz Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na zgłoszone uwagi dotyczące wykonania projektu poprawy gospodarki wodno - ściekowej...