Aktualna temperatura: 0 °C Jakość powietrza: AQI: Zła

Smog

Pyły

Czujnik Jakość powietrza: PM 2.5
Szczecinska 28 Zła 86 μg/m3 (344 %)

Ostatnia doba

Ostatni tydzień

Ostatni miesiąc

Czujnik pomiarowy

Uwaga! Pomiary są dokonywane w sposób amatorski i nie moga być brane pod uwagę przy jakichkolwiek roszczeniach.

Czujnik pomiarowy: laserowy czujnik Honeywell HPMA115S0-XXX
Dokładność (przy 25°C ±5°C): 0 - 100μg/m3: ±15 μg/m3, 100 - 1000μg/m3: ±15 %

Indeks jakości powietrza PM10
[µg/m3]
PM2,5
[µg/m3]
Bardzo dobry 0 - 21 0 - 13
Dobry 21 - 61 13 - 37
Umiarkowany 61 - 101 37 - 61
Dostateczny 101 - 141 61 - 85
Zły 141 - 201 85 - 121
Bardzo zły > 201 > 121